รายวิชา กล่องสมองกล IPST-MicroBOX (ว20207)

หมวด: รายวิชา กล่องสมองกล IPST-MicroBOX (ว20207) เขียนโดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ประมวลรายวิชา
  ประมวลรายวิชา
   
ใบความรู้
  1. คู่มือเริ่มต้นใช้งานกล่องสมองกล IPST-MicroBOX [SE] กับ Arduino IDE
  2. ความรู้เกี่ยวกับภาษา C/C++ และฟังก์ชั่นของ Arduino IDE สำหรับชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX [SE]
  3. ปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ iBOT ของชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX [SE]
   
โปรแกรม
   ซอฟต์แวร์ Arduino IDE 1.7.10 (by INEX)