หมวด: บทความ เขียนโดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์

มาคุยกันก่อน
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ By ครูเจตวัตร เว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะรวบรวมเนื้อหา ใบความรู้ แบบฝึกหัด ตลอดจนสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้อื่นๆ ที่มีประโยชน์มาไว้คอยบริการ อีกทั้งเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นช่องทางของการติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนอีกทางหนึ่ง ซึ่งครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะใช้ประโยชน์และหาความรู้จากเว็บนี้กันอย่างมีความสุขนะครับที่มาของภาพ : http://www.straighterline.com/blog/four-cs-of-success-in-the-online-classroom/